Szkolenia

Narkotyki w szkole

Czy dziecko na ulicy, bądź dyskotece może czuć się bezkarnie?
Nie. Policja ma prawo przeszukać dziecko, jeśli podejrzewa że ma ono narkotyki. Dziecku młodszemu niż 17 lat grozi trafienie do izby dziecka na 48 godzin i zajęcie się sprawą przez sąd rodzinny. Powyżej 17 lat traktowany jest jak dorosły i może być zatrzymany w areszcie do dyspozycji prokuratury do 3 miesięcy.

Czy rodzic musi zawiadomić policję gdy odkryje narkotyki w domu?.
Czy szkoła powinna wyrzucić ucznia z problemami ?
Co więc powinna szkoła zrobić w konfrontacji z problemem narkotyków?
Czy dziecku grozi więzienie?
Jaka grozi kara?
Jakie są narkotyki i jak działają?
Jak przeciwdziałać narkomani?

Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć terapeuci z Ośrodka Twórczej Interwencji, którzy prowadzili zajęcia terapeutyczne z uczniami naszej szkoły, z nauczycielami i rodzicami.

Materiały z zajęć profilaktycznych umieszczono za zgodą autorów:
Jak radzić sobie z narkotykami - prezentacja 782 KB
Narkotyki - prezentacja 959 KB

Zdjęcia >>>   

Czwartek był „Dniem Otwartym w naszej szkole”. Rodzice i nauczyciele spotkali się także z dr n. med. Alicją Kubik. Tematem spotkania był problem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży. Pani doktor poinformowała o nowej metodzie leczenia o nazwie EEG-Biofeedback. Treningi EEG-Biofeedback jako metoda terapii w ADHD stosowane są od kilkunastu lat w USA i niektórych krajach Europy, w Polsce od 4 lat. Po serii treningów (30 - 60), w zależności od nasilenia choroby obserwuje się u dzieci z ADHD eliminację objawów w wyniku poprawy czynności bioelektrycznej mózgu (zapisu EEG), a więc: znaczną poprawę koncentracji uwagi, zmniejszenie niepokoju, napięcia emocjonalnego i impulsywności. Metoda EEG-BIOFEEDBACK jako metoda biologiczna jest całkowicie bezpieczna. Więcej informacji u szkolnego pedagoga (012 270540).

Film na temat leczenia ADHD (26,5 MB)

 

Nauczyciel, do którego trafił utalentowany uczeń, dźwiga na sobie wielką odpowiedzialność, Powinien w pełni rozwinąć jego osobowość i talent, nie ma moralnego prawa odmówić wszelkiej pomocy utalentowanej młodzieży. Każdy uczeń, a zwłaszcza zdolny, to wielka indywidualność i do jego indywidualnych cech należy dostosować właściwe metody pracy i sposoby oddziaływania. W naszych szkołach nie brakuje zdolnej młodzieży, dlatego dr Krzysztof Piotrowski z Małopolskiego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził szkolenie dla nauczycieli z terenu Gminy Świątniki Górne na temat: „Praca z uczniami zdolnymi w szkole". Poniżej zamieszczamy za zgodą autora, prezentację do wykorzystania przez nauczycieli w celach edukacyjnych.

Zdjęcia...
Szkolenie nauczycieli

Dla wychowawców i nauczycieli ze szkół z terenu Miasta i Gminy Świątniki Górne oficerowie policji przeprowadzili szkolenie na temat: „Postępowanie w przypadku czynów karalnych wśród młodzieży”.
Zapobieganie zjawisku demoralizacji i przestępczości nieletnich stanowi przedmiot działań wielu instytucji państwowych i organizacji społecznych. Szczególną rolę w przedsięwzięciach profilaktycznych pełni szkoła.
 W działaniach profilaktycznych szkołę wspierają sądy rodzinne i policja. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby instytucje te wspólnie realizowały takie procedury postępowania, które pozwolą na wszechstronną pomoc dziecku. Podczas szkolenia poruszano problemy:

  • demoralizacji młodzieży
  • przestępczości rówieśniczej
  • przemocy wśród dzieci i młodzieży
  • postępowania w sprawie nieletnich

Przewodnik dla nauczycieli

WYKAZ
WOJEWÓDZKICH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Poniżej przedstawiamy pełny wykaz  WOJEWÓDZKICH PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Monday the 24th. - Joomla Site Templates