Obie komisje rekrutacyjne będą pracowały w tym samym terminie:
 
19.06.2019 - 24.06.2019 od godziny 9-14
25.06.2019 od 9-15
28.06.2019 -godz. 12.00 wywieszenie listy rekrutacji wstępnej
 
01-03.07.2019 od godz. 9-14 wydawanie skierowań na badania dotyczy Branżowej Szkoły I stopnia oraz technikum
 
28.06-09.07. 2019 przynoszenie oryginałów świadectw.

W dniu 22.05.2019 r. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice odbyły się zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym. W zajęciach uczestniczyli uczniowie Technikum Logistyki Lotniczej ze Świątnik Górnych kształcący się w zawodzie –Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych. W części ogólnodostępnej Portu uczniowie zapoznali się z zasadami odprawy pasażerów przed odlotem samolotu na stanowisku – check-in. Znajdując się w strefie zastrzeżonej zgodnie z procedurami kontroli bezpieczeństwa zetknęli się z obsługą handling-ową (naziemną wykonywaną na rzecz przewoźników lotniczych), która odbywała się jednocześnie na kilku stanowiskach postojowych Płyty Postojowej Samolotów. Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza przedstawiła nowoczesne wyposażenie i procedury wykorzystania na wypadek wystąpienia sytuacji szczególnych w porcie lotniczym lub awaryjnego lądowania (zdarzenia) poza portem lotniczym. Takie zajęcia prowadzone bezpośrednio w Porcie Lotniczym są znacznie atrakcyjniejsze niż w szkole, ponadto praktycznie przygotowują do objęcia w przyszłości stanowisk operacyjnych w portach lotniczych.