Strajk rozpocznie się w dniu 8 kwietnia 2019 r o godzinie 8:00 i potrwa do odwołania. W związku z powyższym Dyrekcja Szkoły podczas strajku nie jest w stanie zapewnić opieki uczniom oraz przeprowadzić zajęć dydaktycznych. W tym czasie prosimy o zapewnienie opieki uczniom. Kolejne informacje będą zamieszczane sukcesywnie.

Dyrekcja Z.S. Świątniki Górne

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów szkół w Małopolsce,

 We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po ośmioklasowej szkole podstawowej i po trzyletnim gimnazjum. Od momentu ogłoszenia reformy strukturalnej władze samorządowe i kuratoria przygotowywały się do rekrutacji w 2019 r. Jest sprawą oczywistą, że wszystkie dzieci wybierające szkołę muszą mieć zapewnione takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych. W związku z tym 2 lata temu poprosiłam dyrektorów wszystkich szkół o wnikliwą analizę bazy szkolnej, prognozy dochodzenia do jednozmianowości i ewentualne uwagi dotyczące organizacji pracy szkół w związku z przyjęciem we wrześniu 2019 r. dwóch roczników.

 Trzeba przy okazji przypomnieć, że w 2019 r. liczba uczniów starających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych jest taka sama jak ta w 2007 roku, trochę mniejsza niż przyjmowane roczniki w latach 2006 i wcześniejszych. Dziś jednak szkół jest więcej i warunki pracy w  tych szkołach są nieporównywalnie lepsze. Moment kumulacji został wybrany optymalnie, czyli w okresie niżu demograficznego, tzw. depresji urodzin. Organizując nową sieć szkół pamiętaliśmy o rekrutacji 2019 r., przykładowo w samym Krakowie otwarliśmy nowe cztery licea ogólnokształcące. W całej Małopolsce, jako Kurator Oświaty nie zgadzałam się na likwidacje szkół właśnie dlatego, żeby rekrutacja w 2019 roku mogła odbyć się spokojnie. 

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych zwraca się z prośbą o przekazanie 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 na rzecz Fundacji "Rodzice Szkole" - organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115, z zastrzeżeniem, że każdy z darczyńców wpisze w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT 28 poz. 134, PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 95, PIT 37 poz. 137, PIT 38 poz. 52, PIT 39 poz. 48) - "RR Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych"

Wszystkim Darczyńcom dziękujemy.

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, 
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 
oraz szczęśliwego Nowego Roku

dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły