Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych [PDF]

Regulamin rekrutacji dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum [PDF]

 

 Zostań uczniem Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych. Oferujemy możliwość kształcenia w następujących typach szkół:

 Liceum Ogólnokształcące:

 • Klasa ogólna z rozszerzeniem j.polski
  28 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych oraz 28 miejsc dla absolwentów gimnazjum
 • Klasa mundurowa 
  28 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych oraz 28 miejsc dla absolwentów gimnazjum

Technikum Logistyki Lotniczej:

 • Technik logistyk
  28 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych oraz 28 miejsc dla absolwentów gimnazjum
 • Technik lotniskowych służb operacyjnych 
  28 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych oraz 28 miejsc dla absolwentów gimnazjum

 Szkoła branżowa I stopnia

 • Klasa wielozawodowa z praktykami u pracodawców
  30 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych oraz 30 miejsc dla absolwentów gimnazjum

 Możliwość kształcenia w zawodzie:

 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Sprzedawca
 • Ślusarz
 • Kowal artystyczny
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Blacharz samochodowy
 • Wędliniarz
 • Murarz-tynkarz
 • Stolarz
 • Tapicer
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Lakiernik
 • Kamieniarz
 • Monter urządzeń i sieci