Informacja dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły Branżowej.
 
Uczniowie, którzy złożyli podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół proszeni są o dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do dnia 26 czerwca 2018r.
Kandydaci do Technikum i Szkoły Branżowej dodatkowo zobowiązani są do pobrania skierowania na badania lekarskie dostępnego w Sekretariacie Szkoły lub u Komisji Rekrutacyjnej od dnia 29.06.2018.
Dyżur Komisji Rekrutacyjnej w dniach 25 i 26 czerwca 2018 r. od 9:00 do 13:00 oraz 22 czerwca 2018 r.  do godziny 12:00.
Zapraszamy!

 

Zostań uczniem Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych. Oferujemy możliwość kształcenia w następujących typach szkół:

 Liceum Ogólnokształcące:

 • Klasa ogólna
 • Klasa mundurowa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej

 Nowe kierunki:

 • Technik logistyk
 • Technik lotniskowych służb operacyjnych (z możliwością odbywania praktyk i nauki zawodu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach)

 Szkoła branżowa I stopnia

 Możliwość kształcenia w zawodzie:

 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Sprzedawca
 • Ślusarz
 • Kowal artystyczny
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Blacharz samochodowy
 • Wędliniarz
 • Murarz-tynkarz
 • Stolarz
 • Tapicer
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Lakiernik
 • Kamieniarz
 • Monter urządzeń i sieci

Regulamin Rekrutacji [PDF]

Druki rekrutacyjne >>>