Uczniowie Liceum w dniu 13.12.2017 – założyli Spółdzielnię uczniowską „Precel&Buła”. Swoją działalność rozpoczęli 2.01.2018. Otworzono na terenie Liceum Sklepik: „Precel&Buła” - Sklepik w Liceum jest czynny  Pn – Pt: na każdej PRZERWIE od 7.45 do 13.20 ZAPRASZAMY. Ceny konkurencyjne

 Podczas pracy w spółdzielni uczniowskiej uczeń ma możliwość skonfrontowania swoich marzeń z rzeczywistością, spróbować swoich sił w załatwianiu „dorosłych spraw” (zakup towarów, organizacja pracy) oraz zdobyć doświadczenia, mając oparcie w opiekunach spółdzielni uczniowskich, szkole, członkach i pracownikach spółdzielni dorosłych. Celem działalności spółdzielni uczniowskiej jest:

  •  kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej,
  •  prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej, wytwórczej i hodowlanej na rzecz szkoły i uczniów,
  •  kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyżki bilansowej,
  • organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków,
  •  propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym

Przedmiotem działania spółdzielni uczniowskich jest m.in.:

• kupowanie, wyrabianie i przetwarzanie oraz sprzedaż na terenie szkoły artykułów służących zaspokajaniu potrzeb uczniów i pracowników szkoły,

• propagowanie idei i zasad spółdzielczych w środowisku szkolnym i lokalnym,

• organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z uczestnictwem uczniów szkoły.