Informacja dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły Branżowej.
Uczniowie, którzy złożyli podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół proszeni są o dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do dnia 26 czerwca 2018r.
Kandydaci do Technikum i Szkoły Branżowej dodatkowo zobowiązani są do pobrania skierowania na badania lekarskie dostępnego w Sekretariacie Szkoły lub u Komisji Rekrutacyjnej od dnia 29.06.2018.
Dyżur Komisji Rekrutacyjnej w dniach 25 i 26 czerwca 2018 r. od 9:00 do 13:00 oraz 22 czerwca 2018 r.  do godziny 12:00.
Zapraszamy!