Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Korpusie Osobowym Szeregowych.

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do: zawodowej służby wojskowej, służby w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Więcej informacji [PDF]