Tomasz Kurek – WF

Jacek Zawada – edukacja dla bezpieczeństwa, historia, WOS

Beata Buczyńska – matematyka

Andrzej Bujas  - matematyka, fizyka

Dorota Danhofner - Zięba – j. Polski

Barbara Piotrowska – j. polski

Dorota Hain   - j. angielski

Agnieszka Tomasik    -    j. angielski

Dorota Świąder – j. niemiecki

Katarzyna Trybała – j. francuski

Iwona Jasek - podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, elementy prawa

Dorota Bień – WOK

Rafał Kopp- historia,

Łukasz Szczerbiński – geografia

Ks. Sebastian Baster – religia

Wacław Walas – informatyka

Agnieszka Szydlak – WF

Czesława Marzec – fizyka 

Monika Wojtan -chemia 

Agnieszka Kierzkowska – biologia

Agnieszka Durak - przedmioty zawodowe

Grażyna Śmiałek - j.angielski