Karol Przennakowski- przewodniczący
Adrian Gawor- zastępca
Sebastian Krawczyk- sekretarz
Izabela Dąbek- konsultantka do spraw klas trzecich
Łukasz Kaim-Hołota- konsultant do spraw klas pierwszych