Obecnie Zespół Szkół w Świątnikach Górnych składa się z:

 • Liceum Ogólnokształcącego
 • Technikum Logistyki Lotniczej
 • Szkoły Branżowej I Stopnia

Liceum Ogólnokształcące

Aktualnie w klasach licealnych uczy się łącznie ponad 120 uczniów w sześciu oddziałach klasowych (po dwa oddziały na każdym poziomie). Nauka trwa trzy lata, a po jej zakończeniu absolwenci uzyskują solidne przygotowanie do uzyskania satysfakcjonujących wyników egzaminu maturalnego. Uczniowie zgodnie z oferta edukacyjną mają do wyboru klasę mundurową lub ogólną.

Klasy mundurowe:

Klasy mundurowe - [prezentacja PDF 9.8MB]

Uczniowie lubiący oprócz zdobywania wiedzy książkowej, także aktywność fizyczną, doprawioną szczyptą adrenaliny doskonale odnajdują się w klasach mundurowych. Absolwenci tych klas, poza gruntownym przygotowaniem ogólnokształcącym zdobywają szerokie pojęcie o pracy służb mundurowych. To znacznie ułatwia im kontynuowanie nauki w tym kierunku lub rozpoczęcie już pracy zawodowej w takich służbach jak np.: wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna itp. Nauka w klasie mundurowej to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka. Nasza Szkoła współpracuje z:

 • VI Batalionem Logistyczno – Desantowym w Krakowie
 • Komendą Powiatową Policji w Krakowie
 • Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Nauka w klasie mundurowej to również:

 • zajęcia praktyczne prowadzone przez zawodowych żołnierzy, strażaków i policjantów
 • wyjazdy na obozy terenowe
 • wyjazdy na poligon wojskowy
 • ćwiczenia na strzelnicy
 • poznanie technik samoobrony
 • wyjazdy do zaprzyjaźnionych jednostek i poznanie specyfiki pracy w wojsku, policji, straży pożarnej
 • i wiele innych ciekawych wydarzeń !

  Klasy ogólne:

To coś dla tych, którzy mają tysiące pomysłów na życie, ale niekoniecznie związanych z pracą w mundurze. Absolwenci klas ogólnych (podobnie jak ich koledzy i koleżanki z klas mundurowych) również uzyskują bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, a swoje pasje mają możliwość realizować i poszerzać w ramach prowadzonych w szkole kół zainteresowań i licznych zajęć dodatkowych. Ponadto po pierwszej klasie uczniowie wybierają przedmioty, które będą realizowali w formie rozszerzonej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość.

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica

Szkoła Branżowa I Stopnia

  W Zasadniczej Szkole Zawodowa im. Stanisława Staszica uczniowie uczą się obecnie na poziomie klasy drugiej i trzeciej. W związku z reformą systemu oświaty wspomniany typ szkół ulega wygaszeniu, a w miejsce dotychczasowej szkoły zawodowej od roku szkolnego 2017/2018 została utworzona Szkoła Branżowa I Stopnia  i to właśnie w niej uczą się aktualnie uczniowie klasy pierwszej i drugiej. Obie wymienione szkoły skierowane są do uczniów pragnących uzyskać kwalifikacje zawodowe i szybko wejść na rynek pracy z szeroką gamą umiejętności. Nauka w tych szkołach trwa trzy lata, po których absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia, oraz możliwość (jak również potrzebne umiejętności) przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie.

            Aktualnie w naszej szkole uczniowie uczą się w klasach wielozawodowych. Każdy z nich ma do wyboru kształcenie w zawodzie:

 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Sprzedawca
 • Ślusarz
 • Kowal artystyczny
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Blacharz samochodowy
 • Wędliniarz
 • Murarz-tynkarz
 • Stolarz
 • Tapicer
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Lakiernik
 • Kamieniarz
 • Monter urządzeń i sieci

Tak szeroka oferta zawodów sprawia, że każdy uczeń znajduje coś dla siebie, a jako absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia pracy zawodowej.